Anh nhân viên số hưởng cùng phòng sếp nữ thất tình trong chuyến công tác

  • 9 Total  
    88%
  • Nội Dung

Đã khoảng hai năm kể từ khi tôi bắt đầu làm việc tại một công ty du lịch, và hôm nay tôi đã có một chuyến đi trong ngày với cấp cao Kishi để nói chuyện công việc. Tôi bắt đầu yêu người đàn anh duy nhất tốt với tôi, người luôn mắc lỗi mỗi ngày. Dẫu biết rằng đó là một tình yêu không trọn vẹn, nhưng một mình đi công tác xa, tôi đã không thể điều khiển được nhịp tim của mình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán kinh doanh với các đối tác kinh doanh không diễn ra tốt đẹp và tôi phải ở lại qua đêm một cách vội vàng. Chúng tôi sẽ trở về vào ngày mai, và chúng tôi sẽ ở một mình trong một trong những căn phòng trống mà chúng tôi đã tìm thấy.