Chồng bị rối loạn cương dương dâng vợ cho hàng xóm giải tỏa

  • 7 Total  
    71%
  • Nội Dung

Một người chồng không thể giữ được vợ, Honoka, do rối loạn cương dương không rõ nguyên nhân. Chồng tôi vô cùng lo lắng về điều đó. Chồng tôi bị kích động bởi cặp vợ chồng hàng xóm biết rằng họ đang hoán đổi vì một lý do nào đó. Và người chồng hỏi người hàng xóm rằng anh ta có thể giữ được vợ mình không.