Chồng mời hàng xóm dùng tiệc…. và kế hoạch đổi vợ sung sướng

  • 14 Total  
    50%
  • Nội Dung

Tôi đã có một mối quan hệ lâu dài với vợ chồng Hosoda sống cạnh nhà, và tiệc nướng mỗi tháng một lần là phong tục. Như thường lệ, chúng tôi hay phàn nàn về gia đình của nhau, nhưng nếu ông Hosoda là một người cẩu thả hay tế nhị thì không hợp sao? Tôi đã đề xuất một cuộc trao đổi đôi. Rinka, người chán ghét tôi, người quá cẩn thận, không sao và câu chuyện tiếp tục. Và tôi nôn nao về cặp đôi giao lưu, chào đón ngày …