Cô vợ lẳng lơ lén lút người bạn thân làm chung

  • 5 Total  
    100%
  • Nội Dung

Thời gian đầu mới cưới, hầu như ngày nào vợ tôi cũng ậm ừ, nhưng gần đây cô ấy ậm ừ và số lần TÌNH DỤC giảm dần và số lần ậm ừ cũng giảm dần. Một người vợ như vậy lần đầu tiên phải ngâm nga trong vài năm khi giặt giũ trong bếp. Hình như dạo này tâm trạng tôi rất tốt, và việc vợ tôi ậm ừ cho tôi thấy thoải mái. Một hôm, tôi nghe thấy tiếng vợ tôi ậm ừ qua điện thoại khi tôi đang nói chuyện điện thoại với cô bạn thân của mình. Thông thường, tiếng vo ve mà đáng ra phải thoải mái nghe giống như một tin tán tỉnh …