Đụ em gái bạn thân khi đến nhà chơi ~ Shen Nana

  • 14 Total  
    85%
  • Nội Dung

Khi anh ấy về nhà chơi với bạn, anh ấy đến nhà tìm bạn rủ đi nhưng bạn ấy bỏ đi, em gái Shen Nana chỉ có một mình anh ấy ở nhà, hãy gọi điện cho bạn anh ấy cho anh ấy về ngay. Nghĩ mà đợi anh bạn mình cứ năn nỉ thằng nhỏ chết đi, mà thằng bạn nó đẹp trai lắm, chắc lâu rồi nên lợi dụng con chị.