Kẹt thang máy anh nhân viên số hưởng nàng sếp dâm dục

  • 9 Total  
    66%
  • Nội Dung

Ba năm sau khi tôi nhận việc ở công ty, tôi được chuyển sang bộ phận phát triển sản phẩm, và tôi đã trải qua những ngày làm việc ngoài giờ dưới quyền giám đốc của công chúa. Trong công ty có tin đồn rằng công chúa là nữ nhất định sẽ làm được cả nam lẫn nữ vì lúc còn trẻ đã leo lên chức giám đốc. Cứ tưởng những tin đồn thất thiệt chỉ là tin đồn, nhưng tình hình đã thay đổi hoàn toàn khi tôi đang ở một mình trong thang máy đột ngột dừng lại. Tôi bị giám đốc cho rằng tôi không giỏi ở chỗ hẹp, và từ hôm đó, tôi bắt đầu tự giễu mình bằng những lời nói và hành động dâm ô thường ngày.