Nữ điều tra viên nằm vùng và kế hoạch của tổ chức da đen dâm dục

  • 18 Total  
    72%
  • Nội Dung

Yuri, người bao gồm phần thứ sáu của Cục Điều tra xử lý tội phạm kinh tế và tình báo, là một điều tra viên mới chưa có kinh nghiệm. Yuri tình nguyện bắt đầu một cuộc điều tra bí mật vào thời điểm này, nhưng tổ chức được cho là đang trong một vụ việc liên quan đến ma túy. Yuri đang mặc một chiếc váy đầm đã được tổ chức bảo đảm để cố gắng cho vừa vặn bên trong.