Ôn lại kỷ niệm đáng nhớ cùng nữ giáo viên quyến rủ ngày ấy

  • 18 Total  
    55%
  • Nội Dung

Takashi, người làm việc tại một công ty tổng hợp, sống một cuộc sống bình thường, nhưng trên thực tế.. Tôi đã có kinh nghiệm bị giáo viên chủ nhiệm Minami tước mất trinh tiết của mình trong những ngày đi học và tiếp tục bị chơi với sau đó, và thậm chí bây giờ tôi đã một thành viên của xã hội và điều đó gây tổn thương. Kết quả là tôi không hài lòng với tình yêu bình thường của mình vì tôi không đủ kích thích. Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp Minami-sensei. Những kỷ niệm của quá khứ nhen nhóm với cuộc gặp gỡ. Hình dạng méo mó của tình yêu giữa một giáo viên de S và một học sinh de M. Hai người cùng cháy lên với những kỷ niệm của họ tiếp tục làm như vậy nhiều lần …