Siêu phẩm kiếm hiệp: Tống Thanh Thư địt Chu Chỉ Nhược

  • 13 Total  
    53%
  • Nội Dung

Trong đại hội võ lâm các phong ba bão táp, nhưng đéo tháy tml Trương Vô Kỵ đâu. Chu Chỉ Nhược sư muội bị một làng anh hùng hào kiệt tấn công và chạy trốn, thì Thanh Thư sư huynh cứu được nhưng cô nàng bị trọng thương và không làm gì được Sau đó đưa về một căn nhà tre giống chổ Dương Quá lần trước và rồi họ địt nhau rất là nhiều…