Tên sếp đồi bại đến nhà cưỡng hiếp luôn vợ nhân viên

  • 12 Total  
    75%
  • Nội Dung

Vợ tôi, Mica, được chồng yêu và cảm thấy hạnh phúc. Để có con với chồng, cô đánh dấu “ngày rụng trứng” trên lịch và đếm sinh hoạt của hai vợ chồng. Một ngày nọ, chồng tôi đưa một đồng nghiệp, Oki. Có vẻ như anh ấy sẽ làm việc tại nhà cho đến khi dự án công việc kết thúc. Tuy nhiên, khi Oki đến nhằm vào một ngày không có chồng, cô ấy đã đẩy mica xuống và vặn một thanh thịt sống, và bắt đầu đếm ngược để bắn kiêm âm đạo như thể để tận hưởng trò chơi với “10, 9, 8 …” .