Thầy pháp đụ giúp vợ có con khi chồng bị vô sinh

  • 14 Total  
    100%
  • Nội Dung

Thầy pháp đụ giúp vợ có con khi chồng bị vô sinh.. Một tên thầy pháp có skill trị bách bệnh và rồi xữ lý giúp 2 vợ chồng này bị vô sinh và tìm đến ông thầy này qua lời giới thiệu. Và rồi sau một hồi lâu thì thầy nhờ cô nàng vạch ngực và xem ở đó sau đó bóp lấy cuối cùng thì đụ cô nàng này trong khi chồng chờ ở ngoài cmnl..