Vợ lén lút cùng sếp trong công ty khi đang gọi cho chồng

  • 7 Total  
    42%
  • Nội Dung

Kết hôn sau một cuộc tình lãng mạn trong nhà. Nhưng tôi có một bí mật không thể nói cho chồng tôi biết. Trước khi hẹn hò với anh ta, anh ta đã bị chủ tịch cưỡng hiếp. Với đó là một câu chuyện, mối quan hệ vẫn đang tiếp tục. Nếu tôi bỏ công việc này, chồng tôi có thể sẽ chia tay tôi. Chính vì vậy mà hôm nay tôi nói dối chồng và đến gặp chủ tịch để cam kết.